II.3 II.2 II.1 I VI V IV III

Publikace

Edice VNPČP obsahuje 6 dílů zahrnujících celkem 8 fyzických svazků, které vyjdou ve dvou publikačních fázích. Rozdíl mezi počtem dílů a svazků je dán tím, že II. ediční díl, který je věnován zvlášť exponovanému roku 1945, je vzhledem ke svému velkému rozsahu rozdělen do tří samostatně vycházejících svazků.

První publikační fáze

První publikační fáze zahrnuje úvodní I. díl a II. díl, věnovaný období do konce roku 1945. V tomto roce došlo ke značnému množství důležitých rozhodnutí, které významně ovlivnily následný vývoj. Události bezprostředně poválečné doby stojí dodnes v popředí společenského diskurzu a tradované historické paměti, čemuž odpovídá jak množství současné mediální publicity, tak i prostor, který je těmto událostem věnován v dochovaných vzpomínkách pamětníků. Edice VNPČP proto věnuje klíčovému roku 1945 zvlášť důkladnou pozornost. Látka II. dílu byla kvůli značnému rozsahu rozdělena do třech samostatně vycházejících dílčích svazků.

Ediční svazky první publikační fáze vycházejí postupně od prosince 2010, a to především díky soukromým prostředkům editorů, jejich rodin a přátel. Vydání Edice VNPČP se zároveň setkává s laskavou podporou Václava Havla, který pro první svazky díla napsal krátkou zdravici.

fáze 1

Druhá publikační fáze

Edice VNPČP zahrnuje celkem osm fyzických svazků. Druhá čtveřice (díly III. až VI.) spadá do druhé publikační fáze. Ačkoliv se příprava těchto pramenných dílů nachází již v pokročilém stádiu (selekce a přepisy dokumentů jsou ukončeny, editorské zpracování bylo provedeno přibližně z poloviny), úspěšná realizace druhé publikační fáze závisí na sponzorské podpoře. Pokud jde o dodržování plánovaných termínů vydání jednotlivých dílů, představují další významný faktor také osobní časové možnosti editorů, kteří na Edici VNPČP pracují vesměs v rámci svého volného času.

fáze 2