Díl VI.

Soudobý tisk 1945–1951

Také VI. a poslední plánovaný díl se vyznačuje svébytnou koncepcí. Neobsahuje už archivní dokumenty, ale představuje první obsáhlejší antologii české žurnalistiky prvních šesti poválečných let věnovanou tématům sledovaným v Edici VNPČP.

Publikace zpřístupňuje přibližně 1 000 článků a příspěvků z dobového tisku (včetně přiloženého CD-ROM). Rešerše proběhly ve více než 150 periodikách. Vedle vyhodnocování všech celostátních deníků a hlavních týdeníků, reprezentujících celé spektrum organizovaných politických stran a směrodatných společenských organizací, kladli editoři zvlášť velký důraz také na systematické zkoumání regionálního (tzv. krajinského) tisku. I tento úsek české publicistiky hrál zejména v období třetí republiky významnou roli ve veřejném diskursu. Často se v těchto novinách (většinou týdenících) odehrávaly diskuze a polemiky, které podávají velmi plastický obraz názorového spektra české společnosti.

Šestý díl Edice VNPČP je uvozen odbornou studií o vývoji československé publicistiky v prvních poválečných letech. Publikaci doplňují referenční pomůcky usnadňující rychlý přístup k hledaným informacím, faksimile novinových záhlaví a článků, a mapová příloha. Přibližný rozsah knižní publikace: 750 s.