Díl III.

1946: Rok transferu

Druhý poválečný rok byl v sídelních oblastech českých zemí zcela ve znamení mezinárodně dohodnutého „transferu“ německého obyvatelstva z ČSR do Německa. Rapidně postupující nucené vysídlování více než dvou milionů osob významně ovlivňoval celkové společenské poměry, a to zejména v pohraničí. Nikdy v novějších českých dějinách se nekonala během tak krátké doby jako v roce 1946 tak radikální výměna obyvatel.  Příliv osídlenců z vnitrozemí a částečně ze zahraničí ovšem nestačil poloprázdné Sudety opět zalidnit, čímž nastaly v mnoha lokalitách velmi závažné problémy se zajištěním zemědělské a průmyslové produkce, veřejné správy a životně důležitých služeb, jako je lékařská péče a školství.

K událostem a procesům ve stále ještě velmi dynamickém šestačyřicátém roce, které dokumentuje III. díl edice, patří především odsunová agenda (včetně zvláštních transportů německých antifašistů) a další projevy dobové politiky vůči „státně nespolehlivému“ obyvatelstvu (mj. táborová a další internační zařízení, nucená práce, počátky stále diferencovanějšího přístupu úřadů vůči jednotlivým skupinám obyvatel), dále také široká problematika osídlování (mj. rozdělování vlastnických dekretů o půdě, likvidace a přesun průmyslových podniků, snahy centrálních úřadů o geograficky a profesně co rovnoměrnější osídlení, správa konfiskovaného „nepřátelského“ majetku). Bližší pozornost je věnována také transformaci mocenských struktur (zejména průběhu květnových voleb v pohraničních oblastech) a diskuzím mezi činiteli jednotlivých politických stran.

III. díl zpřístupňuje celkem 755 archivních dokumentů (včetně přiloženého CD-ROM). Obsahuje také historický úvod podávající ucelený přehled o publikovaných pramenech a hlavních směrech vývoje. Publikaci doplňují referenční pomůcky usnadňující rychlý přístup k hledaným informacím, fotografie a mapová příloha. Přibližný rozsah tištěné knihy: 700 s.