Díl II., svazek 3

Akty hromadného násilí v roce 1945 a jejich vyšetřování

Rok 1945 byl obzvlášť bohatý na významné a dramatické události. I proto stojí dodnes v popředí vědeckého a společenského zájmu. II. díl Edice VNPČP, který je věnován prvnímu poválečnému roku, se snaží mapovat tehdejší události a poměry velmi podrobně. Z praktických důvodů je II. díl rozdělen do tří samostatně vycházejících fyzických svazků (nazýváme je také „dílčími svazky“).

3. svazek je věnován stále značně citlivé problematice – aktům poválečného násilí na osobách považovaných tehdy za „státně nespolehlivé“. K násilným činům hromadné povahy docházelo vesměs na jaře (bezprostředně po osvobození) a v létě roku 1945, tj. v době, jíž je věnován také svazek II.1. Editoři se však rozhodli tuto specifickou tematiku vyčlenit, a to zejména z dvou důvodů. První důvod je chronologický: úřední vyšetřování těchto „excesů“ probíhalo ve větší míře až v roce 1947 a zčásti i později, takže shrnutí relevantního materiálu do samostatného svazku se zdálo být řešením logickým a současně praktickým. Druhý důvod je věcný: represivní opatření uplatňovaná vůči „státně nespolehlivému“ obyvatelstvu, jimž je věnována pozornost v dílčích svazcích II.1 a II.3, lze hodnotit jako typově odlišná. Svazek II.3 se zaměřuje přednostně na perzekuční zákroky, jejichž primárním záměrem bylo usmrtit větší počet osob. Z dnešního pohledu šlo o kriminální činy spáchané v dané době mimo dosah působnosti regulérních justičních orgánů, tedy o skutky, jež by byly za normálních okolností nepochybně trestně stíhány.

Zveřejněné dokumenty se týkají některých vybraných, obzvlášť závažných případů, ke kterým došlo jak v českém a moravskoslezském pohraničí, tak i ve vnitrozemí. K dokumentovaným kauzám patří tragické události v Postoloprtech a v Žatci, v Horní Moštěnici u Přerova, Ústí nad Labem, Očihově na Podbořansku, Tušti na Vitorazsku, v Ostravě, Praze a Brně. Zvláštní pozornost je soustředěna rovněž na průběh a způsob vyšetřování těchto případů do začátku roku 1948, na přípravu a aplikace zákona č. 115/1946 Sb. o beztrestnosti „aktů odplaty“ i dobové reakce politiků a veřejnosti.

Svazek zpřístupňuje celkem 101 archivních dokumentů. Obsahuje také úvodní studii Tomáše Staňka shrnující a objasňující tematiku zachycenou v publikovaných pramenech. Knihu doplňuje 22 dobových fotografií, 2 mapy a referenční pomůcky usnadňující přístup k hledaným údajům.

Vydáno prosinec 2010
Běžná prodejní cena 390 Kč
Cena se slevou 332 Kč
Objednávka zde
Materiály ke stažení zde zde

Doporučený způsob citování

ARBURG, Adrian von – STANĚK, Tomáš (ed.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951: Dokumenty z českých archivů. Díl II., sv. 3: Akty hromadného násilí v roce 1945 a jejich vyšetřování. Středokluky 2010.

Katalogizační údaje Národní knihovny ČR

Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951 : dokumenty z českých archivů. Díl II., svazek 3, Akty hromadného násilí v roce 1945 a jejich vyšetřování / Adrian von Arburg, Tomáš Staněk (ed.). -- 1. vyd.. -- Středokluky : Zdeněk Susa, 2010. -- 332 s. : il., mapy ; 26 cm + 1 CD-ROM.
ISBN: 978-80-86057-68-2