II. díl, svazek 1

Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování

Rok 1945 byl obzvlášť bohatý na významné a dramatické události. I proto stojí dodnes v popředí vědeckého a společenského zájmu. II. díl Edice VNPČP, který je věnován prvnímu poválečnému roku, se snaží mapovat tehdejší události a poměry velmi podrobně. Z praktických důvodů je II. díl rozdělen do tří samostatně vycházejících fyzických svazků (nazýváme je také „dílčími svazky“).

1. svazek je věnován období od jara do pozdního léta 1945, tedy prvnímu poválečnému půlroku.

Tyto měsíce byly doslova přeplněny dramatickými událostmi. Během nich se neodehrával jen tzv. divoký odsun, který tvoří jakýsi leitmotiv celého svazku, ale také příchod prvních početných skupin osídlenců do pohraničí. V dané době došlo zároveň k mnoha zásadním politickým rozhodnutím, jež podstatně změnila postavení Němců v českých zemích, stejně jako celkovou situaci v pohraničních oblastech.

Dílčí svazek II.1 zpřístupňuje celkem 708 archivních dokumentů z 39 českých archivů (včetně dokumentů na přiloženém CD-ROM). Vedle dokumentů obsahuje též dva úvody. První z nich představuje archeografickou poznámku informující stručně o tematice svazku, pramenné základně a budoucích možnostech výzkumu. Druhý úvod, zahrnující 193 stran a 96 dobových ilustrací, podává faktografický přehled k dokumentované látce. Systematicky přitom odkazuje na publikované prameny a stěžejní odbornou literaturu, sbírky svědectví a další materiály.

Publikace, kterou editoři nejen kvůli jejímu rozsahu považují za „vlajkovou loď“ celé edice, obsahuje vedle různých referenčních seznamů i místní, osobní a věcný rejstřík, dvě mapy a CD-ROM.

Vydáno březen 2011
Běžná prodejní cena 645 Kč
Cena se slevou 549 Kč
Objednávka zde
Materiály ke stažení zde zde

Doporučený způsob citování

ARBURG, Adrian von – STANĚK, Tomáš (ed.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951: Dokumenty z českých archivů. Díl II., sv. 1: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. Středokluky 2011.

Katalogizační údaje Národní knihovny ČR

Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951 : dokumenty z českých archivů. II.1, Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování / zpracovali Adrian von Arburg, Tomáš Staněk (ed.). – 1. vyd. – Středokluky : Zdeněk Susa, 2011. – 960 s. : il., mapy, portréty, faksim.; 26 cm + 1 CDROM.
ISBN: 978-80-86057-71-2