CD-ROM (Počítačová aplikace)

Aplikace „Edice VNPČP“

Ediční dílo vychází s kompletním multimediálním doprovodem, který tvoří počítačová aplikace „Edice VNPČP“. Tento program byl vyvinut firmou AUDREY software zcela od základu, se zohledněním specifických potřeb edice. V českém prostředí je vydání rozsáhlé, vědecky zpracované edice pramenů prostřednictvím obdobné uživatelské platformy odpovídající aktuálním technologickým standardům dosud zcela ojedinělé.

CDROM 01

Hlavní menu aplikace „Edice VNPČP“.

CDROM 02

Zobrazování dokumentu je možno jak ve formátu PDF (s layoutem, který se opírá o podobu v tištěných svazcích), tak i ve fulltextovém modu, který umožňuje zvlášť bezproblémovou rychlou navigaci pomocí chytrého hledání v textu všech dokumentů a v rejstřících.

CDROM 03

Mapy a statistické přehledy lze také vytisknout a exportovat do jiných aplikací.

CDROM 04

Fotografie jsou řazeny podle jednotlivých dílů (svazků) a dále podle tematických skupin. Pocházejí z několika desítek českých archivů a muzeí a ve své většině nebyly dosud publikovány.

CDROM 05

Ukázka vyhledávání podle zadaných pojmů (vyhledané dokumenty se zobrazují vlevo se specifickou barvou příslušného dílu (svazku).

CDROM 06

Individuální záznamy uživatele se dají ukládat do Poznámkového bloku, vytisknout či exportovat do jiných aplikací.

Možnosti aplikace

  • Aplikace „Edice VNPČP“ je ve formě CD-ROM bezplatně přiložena ke všem edičním dílům (svazkům). Výjimku tvoří úvodní I. díl, který vlastní CD-ROM neobsahuje, jeho obsah je však také integrální součástí aplikace.
  • Aplikace zpřístupňuje obsah jednotlivých dílů (svazků) v rámci jednotné uživatelské platformy. Obsah nově vydaných (nebo nově zakoupených) svazků lze jednoduše zaintegrovat do již nainstalovaného programu. Ke zpřístupnění obsahu jednotlivých dílů (svazků) je třeba provést jednorázovou aktivaci (ochrana proti neautorizovanému rozšiřování autorsky chráněného produktu).
  • Jednotlivé nosiče CD-ROM zahrnují vždy veškerý obsah tištěného dílu (svazku), k němuž byly přiloženy, navíc však obsahují i řadu dalších materiálů. Z více než 3 000 pramenů, které jsou v celém edičním díle publikovány, vychází tedy zhruba 1 200 pouze v elektronické podobě. Prameny, které nejsou zahrnuty do knižních svazků, představují většinou materiály, které prohlubují určitá témata nebo blíže ilustrují poměry panující v různých lokalitách. I tyto archivní dokumenty jsou opatřeny regestem a poznámkovým aparátem a jsou zahrnuty v rejstřících, referenčních seznamech a odkazech v tištěných knihách.
  • Počítačový program „Edice VNPČP“ dále obsahuje soubor převážně barevných map, statistické přehledy a stovky často vzácných dobových fotografií. Do budoucna je zamýšlena také integrace filmových a zvukových dokumentů.
  • Vyhledávání v obsahu všech svazků edice je možné mj. pomocí fulltextu a rejstříků. Přímo z aplikace je také možné vyhledat vybrané pojmy a lokality na internetu, což velmi usnadňuje přístup k požadovaným informacím.
  • Jednotlivé dokumenty, resp. jejich výňatky lze vytisknout, exportovat do jiných aplikací nebo ukládat jako PDF.
  • Poznámkový blok umožňuje vytvoření vlastních komentářů k jednotlivým dokumentům a zajišťuje tak efektivní badatelskou práci s velkým množstvím zpřístupněného materiálu.
  • Aplikace „Edice VNPČP“ se průběžně vylepšuje a rozšiřuje. Nové verze aplikace lze bezplatně stáhnout pomocí webové aktualizace.
  • Přímo z aplikace lze také odesílat ohlasy editorům nebo technické dotazy. Nechybí ani systém pro automatické zobrazování novinek (upozornění na další vydané díly, veřejné prezentace, diskusní besedy atd.).

Další zdroje informací k aplikaci „Edice VNPČP“ a soubory ke stažení viz zde.