O Edici VNPČP

Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951

Dokumenty z českých archivů

Poprvé od konce druhé světové války je odborné i širší veřejnosti předkládána rozsáhlá dokumentace k těmto důležitým otázkám novodobých českých dějin, která je svou koncepcí, svým obsahem a šíří zcela výjimečným počinem.

Edice VNPČP je výsledkem dlouholeté spolupráce mezinárodního týmu historiků, kteří provedli výzkum v 60 archivech České republiky.

Zpřístupněné dokumenty, doprovodné texty a komentáře poskytují řadu nových podnětů pro studium společenských poměrů a českoněmeckých vztahů v pohraničních oblastech českých zemí.

Celkem bude v rámci Edice VNPČP veřejnosti zpřístupněno více než 3 000 pramenů pocházejících z 60 českých archivů a přibližně 1 000 článků ze soudobého československého tisku, publikovaných ve zhruba 150 různých periodikách. Celkový stránkový rozsah vydaných tištěných svazků se bude pohybovat kolem 5 000 stran (s připočtením dokumentů, které budou zveřejněny pouze elektronicky, se tato hodnota ještě o dalších přibližně 60 % zvýší).

Edice VNPČP vychází s laskavou podporou Václava Havla (viz jeho krátkou zdravici zde).