Editoři a autoři

Hlavní editoři

Adrian ArburgAdrian von Arburg, Ph.D.
Vedoucí projektu, PR

Švýcarsko-český historik dlouhodobě působící v ČR (občanské jméno od r. 2011: Portmann). Autor několika desítek vědeckých studií, článků a dvou monografií k novému osídlení českého pohraničí po roce 1945 a k postavení německy hovořícího obyvatelstva v poválečném Československu. Studoval v Bernu, Vídni a Praze. Jeho doktorská práce, obhájená v roce 2004 na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, se věnuje proměnám státní politiky vůči německým obyvatelům v období 1945 až 1953.


Tomáš StaněkDoc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
Ústav veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Český historik, autor devíti monografií a celé řady vědeckých studií k českým dějinám po roce 1945. Specializuje se na problematiku českoněmeckých vztahů, národnostních menšin a poválečných perzekucí. Za průkopnickou lze považovat především jeho obsáhlou práci „Odsun Němců z Československa 1945–1947“ z roku 1991. Důležitá jsou i další jeho díla zabývající se různými aspekty postavení německého obyvatelstva v českých zemích po druhé světové válce a v následujícím období.


Další editoři a autoři


Mgr. Petr Sedlák, Ph.D.
Mgr. Jiří Topinka
Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv v Berouně
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Historický ústav Filozofické fakulty, Masarykova univerzita v Brně
Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulta, Karlova univerzita v Praze – o.s. Antikomplex
Mgr. David Kovařík, Ph.D.
Ústav pro soudobě dějiny AV ČR – pobočka Brno
Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty, Karlova univerzita v Praze