Archiv aktualit

Neue Zürcher Zeitung, 3. srpna 2011

Příspěvek v NZZ

Neue Zürcher Zeitung je dalším renomovaným deníkem, který věnoval pozornost vydání Edice VNPČP. Toto periodikum sice vychází ve švýcarském Curychu, ale má svoje čtenáře v celém německém jazykovém prostoru. Autorka příspěvku, česká historička a spisovatelka Alena Wagnerová, píše pod titulem „Hodina dokumentů“ o různých aspektech zpracovávání a obsahu Edice a v závěru dospívá k následujícímu shrnutí:

„V každém případě nastavuje tato edice již svými prvními svazky daleko vyšší měřítka pro studium dané otázky česko-německé minulosti. Nová skladba pramenů do budoucna ztíží možnost konstruovat a interpretovat historii podle vlastních přání a potřeb či sloužit opětovně stereotypům, což se v médiích dosud často děje.“

Celý příspěvek najdete zde.

 

Beitrag in der NZZ

Am 3. August 2011 brachte die NZZ unter dem Titel „Die Stunde der Dokumente“ einen ausführlichen Beitrag über die Dokumentation. Dessen Verfasserin Alena Wagnerová bespricht darin verschiedene Aspekte der Entstehung und des Inhalts des Werks. Sie gelangt zu folgendem abschliessenden Urteil:

„In jedem Fall stellt die Dokumentation schon mit ihren ersten Bänden viel höhere Massstäbe an die Beschäftigung mit diesem Teil der deutsch-tschechischen Vergangenheit. Die neue Quellenlage wird es in der Zukunft schwermachen, Geschichte nach Wunsch und Bedarf zu konstruieren und zu interpretieren sowie die Stereotype weiter zu bedienen, wie es noch oft in den Medien geschieht.“

Der ganze Beitrag ist hier nachzulesen.

16. srpna 2011

Interview na stanici Deutschlandfunk

V pořadu „Kultur heute“ ze dne 16. srpna 2011 hovořila moderátorka Dina Netz s Adrianem von Arburgem obecně o Edici VNPČP a otevřeno bylo mimo jiné téma relevance této ediční řady pro německé publikum. Jedná se už o druhý příspěvek v letošním roce vysílaný na této renomované rozhlasové stanici s celoněmeckou působností, která sídlí v Kolíně nad Rýnem (první pořad byl v premiéře uveden 26. března 2011 – viz odkaz níže).

Poslech - Stránka s přepisem interview
- Stránka, kde je celý pořád „Kultur heute“ z 16. srpna 2011 k poslechu (stopáž příspěvku k Edici VNPČP: 11:35 až 17:08 min)

 

 

Interview im Deutschlandfunk

In der Sendung „Kultur heute“ vom 16. August 2011 sprach Moderatorin Dina Netz mit Adrian von Arburg über die Dokumentation generell wie auch über deren Relevanz für ein deutschsprachiges Publikum. Es ist dies bereits der zweite Beitrag im DLF über unsere Dokumentation (der erste Beitrag wurde am 26. März 2011 ausgestrahlt – vgl. Eintrag unten).

Poslech- Das Interview kann hier nachgehört werden
- Die ganze Sendung "Kultur heute" vom 16. August 2011 kann hier nachgehört werden (Beitrag zur Dokumentation zwischen 11:35 und 17:08 min)


ČRo Radiožurnál, 16. května 2011, 23.05–24.00 hod

Adrian von Arburg hostem na Radiožurnálu

V pondělí, 16. května, bude na stanici “Radiožurnál” Českého rozhlasu poslední hodina před půlnocí vyhrazena rozhovoru moderátorky Nory Fridrichové s Adrianem von Arburgem. Pořad, který se vysílá naživo, nosí příznačný název “Nad věcí” a poskytuje nebývalý prostor pro zajímavé uvolněné popovídání, v našem případě nejen o cílech a obsahu Edice VNPČP, ale i o tématice této dokumentace a její relevanci pro naši současnost celkově.
Celý pořad si můžete po vysílání poslechnout i zde.
Stránka k pořadu

 

Adrian von Arburg zu Gast im Tschechischen Rundfunk

Am Montag, dem 16. Mai, wird die letzte Sendestunde vor Mitternacht auf dem gesamtstaatlichen Unterhaltungs- und Informationsprogramm des Tschechischen Rundfunks („Radiožurnál“) ganz dem Gespräch zwischen der bekannten Moderatorin Nora Fridrichová und Adrian von Arburg vorbehalten sein. Die live ausgestrahlte Sendung trägt den bezeichnenden Namen „Über der Sache“ (Nad věcí) und ermöglicht im Vergleich mit anderen Formaten genug Raum, um gewisse Themen in interessanter und entspannter Weise zu vertiefen. Das Gespräch wird sich nicht nur auf die Ziele und Inhalte unserer Dokumentation beziehen, sondern auch auf die heutige Relevanz der Thematik und die kritische Reflexion der unmittelbaren Nachkriegsereignisse.
Sendung in tschechischer Sprache.
Sendung nachhören
Seite zur Sendung

Süddeutsche Zeitung, 12. dubna 2011

„…podle rozsahu, kvality a důkladnosti zatím unikátní dokumentace…“

Přečtěte si příznivý ohlas na vydání Edice VNPČP v Süddeutsche Zeitung, jednom z největších německých deníků vycházejícím v Mnichově. Článek vyšel 12. dubna 2011 na straně 14 a je zde k dispozici ke stažení jako PDF.

 

„…eine nach Umfang, Qualität und Gründlichkeit bisher einmalige Dokumentation…“

Die Süddeutsche Zeitung (München) berichtete ausführlich über das Erscheinen unserer Dokumentation. Der Beitrag erschien am 12. April 2011 auf Seite 14 und kann hier als PDF heruntergeladen werden.

Ohlasy na představení edice na XX. Česko-německém sympoziu v Brně

Edice VNPČP označeno za „epochální dílo“

Představení naší dokumentace na XX. Česko-německém sympoziu, které se konalo dne 15. – 17. dubna 2011 v brněnském Divadle Reduta, se setkalo se vřelým ohlasem více než 200 přítomných hostů. Na této prestižní akci, které se zúčastnila řada prominentních veřejných reprezentantů z České republiky, Německa, Rakouska, Slovenska a jiných středoevropských zemí, byla Edice VNPČP mj. označeno za „epochální“ a „monumentální dílo“, jež zatím v české ani německojazyčné historiografii nemá obdoby. Na závěru sympozia vyjádřili účastníci svým nadšeným aplausem podporu záměru editorů, aby co nejdříve mohla vycházet i německá verze tohoto díla.

Krátkou zprávu si můžete přečíst zde. Na této stránce, nacházející se na webu Ackermann-Gemeinde v Mnichově, lze dole najít i odkaz ke stažení textu proslovu, který přednesl vedoucí editor Edice VNPČP na XX. brněnském sympoziu.

 

„Ein epochales Werk“: Reaktionen auf die Dokumentation auf dem XX. Brünner Symposium

Die Präsentation unserer Dokumentation auf dem diesjährigen XX. Deutsch-tschechischen Symposium, das vom 15. bis 17. April 2011 im Brünner Theater „Reduta“ stattfand, löste unter den mehr als 200 Gästen ein sehr positives Echo aus. Die Dokumentation wurde auf dieser prestigeträchtigen Veranstaltung, der zahlreiche prominente Vertreter aus der Tschechischen Republik, Deutschland, Österreich, der Slowakei sowie aus weiteren mitteleuropäischen Ländern beiwohnten, u.a. als „epochales“ und „monumentales Werk“ bezeichnet, das bisher weder in der tschechischen noch in der deutschen Historiographie ein Pendant besitzt. Am Schluss des Symposiums gaben die Teilnehmer durch einen begeisterten Applaus ihrem Wunsch Ausdruck, dass baldmöglichst auch eine deutsche Version dieses Werks erscheinen möge.

Ein Kurzbericht steht hier zur Verfügung. Auf dieser von der Ackermann-Gemeinde in München vorbereiteten Seite befindet sich unten auch ein Link zum Download des Manuskripts der Worte, die Projektleiter Adrian von Arburg an das XX. Brünner Symposium gerichtet hat.

vysíláno 26. března 2011, 17.30 hod

Příspěvek v německém celostátním rozhlase “Deutschlandfunk” k vydání Edice VNPČP.

Autor příspěvku: Stefan Heinlein. Vystupuje Adrian von Arburg.
Pořad “Kultur heute”, vysíláno 26. března 2011, 17.30 hod.

Celý pořád si můžete poslechnout zde (Edice VNPČP se týká 21. až 26. minuta).
Stránka k pořadu zde.

11. června 2011 (sobota)
62. Sudetendeutscher Tag, Messezentrum Augsburg (Německo)

Prezentace Edice VNPČP
Tschechische Forschungen zur Vertreibung und Neubesiedlung in den Sudetengebieten.

Vortrag von Adrian von Arburg, zugleich Präsentation der Edition VNPČP.

Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker, e.V., und dem Sudetendeutschen Institut (München)

V rámci akce prodej doposud
vydaných svazků Edice VNPČP.

Mittel logo

2. května 2011 (pondělí) - 17.30 hod
Moravská zemská knihovna, Velký konferenční sál, Kounicova 65, Brno - Vstup volný, až do vyčerpání míst v sále. / Mährische Landesbibliothek (Konferenzsaal), Kounicova 65 a, Brünn

Vyhnání, vysídlení, etnická čistka?
Nové pohledy na rozchod Čechů a Němců po roce 1945.

Přednáška: Adrian von Arburg.
Následuje pódiová diskuse s referentem a historiky Martinem Markelem, Tomášem Dvořákem, Jiřím Němcem (Historický ústav FF MU) a Davidem Kovaříkem (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Moderuje Roman Kopřiva (Ústav germanistiky).

Pořadatelé akce: Moravská zemská knihovna – Německá knihovna, Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde Stuttgart a Centrem pro studium moderních dějin a multikulturní společnosti při Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Audiozáznam zde.

 

Vertreibung, Aussiedlung, ethnische Säuberung?
Neue Blicke auf das Auseinandergehen zwischen Tschechen und Deutschen nach 1945 anlässlich des Erscheinens der ersten systematischen Dokumentation zum Thema.

Gastreferent: Adrian von Arburg.
Anschl. Podiumsdiskussion mit dem Vortragenden und Martin Markel, Tomáš Dvořák, Jiří Němec (Inst. f. Geschichte an der Phil. Fakultät) sowie David Kovařík (Institut f. Zeitgeschichte der Akademie der Wissenschaften)– Moderation: PhDr. Roman Kopřiva.

Diese Veranstaltung findet in Kooperation zwischen der Mährischen Landesbibliothek, dem Institut für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik der Philosophischen Fakultüt der Masaryk-Universität und dem Zentrum für moderne Geschichte und multikulturelle Gesellschaften des Historischen Instituts der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität statt.

Audioaufnahme hier.


V rámci akce prodej doposud
vydaných svazků Edice VNPČP.

PDF ikona Oznámení v PDF

PDF ikona Ankündigung als PDF

Moravská zemská knihovna   Masarykova univerzita   Goethe institut logo   A logo

17. dubna 2011 (neděle) - 9.30 hod
Divadlo Reduta, Brno / Theater Reduta, Brünn

XX. Česko-německá konference „Dialog uprostřed Evropy“
Konec emocionální debaty? Věcný příspěvek k tématu nucené migrace (Prezentace Edice VNPČP).

Referent: Adrian von Arburg. Koreferenti: Matěj Spurný, Otfrid Pustejovsky. Moderace: Klaus Brill.

Akce se koná ve spolupráci Společnosti Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde (sdružení sudetoněmeckých katolíků) v Mnichově, za přispění města Brna a Jihomoravského kraje.

 

XX. Deutsch-tschechische Konferenz "Dialog in der Mitte Europas".
Das Ende der emotionalen Debatte? Ein Beitrag zum sachlichen Umgang mit dem Thema Zwangsmigration
(Präsentation der Edition VNPČP).

Referent: Adrian von Arburg. Co-Referenten: Matěj Spurný, Otfrid Pustejovsky. Moderation: Klaus Brill.

Die Veranstaltung findet statt in Zusammenarbeit mit der Bernard-Bolzano-Gesellschaft und der Ackermann-Gemeinde (München), unter Co-Finanzierung der Stadt Brünn und der Region Südmähren.


V rámci akce prodej doposud
vydaných svazků Edice VNPČP.

Dialog uprostřed Evropy

16. března 2011 (středa) - 17.00 hod
Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad u Brna

O paměti a historii

Beseda se švýcarským historikem Adrianem von Arburgem nejen na téma proměn českého pohraničí

V rámci akce prodej doposud
vydaných svazků Edice VNPČP.

PDF ikona Pozvánka v PDF

Památník písemnictví